Umowa adopcyjna – czy warto podpisywać?

Co do zasady każda rzetelnie działająca organizacja i schronisko uzależniają wydanie zwierzęcia nowemu właścicielowi od podpisania umowy adopcyjnej. Z umów adopcyjnych mogą, a nawet powinny korzystać też osoby, które niezrzeszone w żadnej organizacji, we własnym zakresie pomagają bezdomnym kotom, otaczają je opieką i poszukują nowych domów.

Niestety, z jednej strony wiele osób poszukujących kotów do adopcji wciąż dostaje gęsiej skórki słysząc o konieczności spisania umowy adopcyjnej i szuka ofert kotów, przy adopcji których obowiązku takiego nie ma, np. od osób niezrzeszonych w żadnej organizacji…

… bo właśnie z drugiej strony wciąż sporo osób działających „prywatnie” wydaje do nowych domów uratowane przez siebie koty bez dopełnienia tej ważnej formalności.

CZY WARTO PODPISYWAĆ UMOWĘ ADOPCYJNĄ? TAK!

Dlaczego umowa adopcyjna jest tak ważna? Umowa adopcyjna to nic innego jak pisemne potwierdzenie nabycia prawa własności danego zwierzęcia i wzajemnych praw i obowiązków stron. Dokument ten jest ważny zarówno dla osoby, która oddaje kota do adopcji, jak również dla osoby, która kota przyjmuje.

Nowy właściciel ma całkowitą pewność, że od danej chwili nabył własność kota czy innego zwierzaka. W zależności od postanowień konkretnej umowy może skorzystać również z szeregu dodatkowych uprawnień, np. wiele organizacji pokrywa częściowo lub w całości koszty sterylizacji/kastracji kota w przyszłości, wydaje wyprawkę dla kota czy pokrywa koszty pierwszej profilaktyki (szczepienia, odrobaczenia).

Dla osoby bądź podmiotu wydającego zwierzę umowa adopcyjna również jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, na podstawie (prawidłowo sformułowanej) umowy adopcyjnej można dokładnie określić zasady, na jakich zwierzę jest przekazywane nowemu właścicielowi. Po drugie, uzupełniając umowę dokładnie wiemy komu przekazujemy kota. Po trzecie – dla celów ewidencyjnych, w szczególności w przypadku organizacji i schronisk.

WAŻNE! Jeżeli jakieś zapisy umowy adopcyjnej budzą nasze wątpliwości – dopytajmy o co chodzi lub zaproponujmy ich zmianę. Umowa adopcyjna może być dowolnie kształtowana, o ile obie strony wyrażą na to zgodę.

A co jeżeli umowy nie spisaliśmy? Nabycie prawa własności kota nie musi odbywać się w formie pisemnej. Oznacza to, że ustalenia ustne między stronami połączone z wydaniem kota również są wiążące. Problemy mogą się natomiast pojawić w sytuacjach spornych. Bez spisanej umowy może być nam trudno udowodnić treść pewnych ustaleń, a z drugiej strony kwestie dla nas istotne mogą być bardzo łatwo podważone przez drugą stronę. Warto również w takiej sytuacji nabywać bądź zbywać zwierzę przy świadkach, którzy w razie sporu potwierdzą pewne fakty. Nabywanie własności zwierzęcia na podstawie umowy ustnej jest rozwiązaniem dalece niedoskonałym i ryzykownym.

Spisanie umowy adopcyjnej jest o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem… i to dla obu stron.

Leave a Reply

Your email address will not be published.