Co będzie dalej z siedliskiem wolno żyjących kotów na ul. Rydla?

W związku z uzyskanymi informacjami o planowanych pracach budowlano-remontowych (budowa parkingu) na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie zwróciliśmy się do Dyrektora Szkoły o zachowanie miejsca bytowania wolno żyjących kotów, które znajduje się na wskazanym terenie. Miejsce to obejmuje kilka kocich budek, utrzymywane jest w porządku, a koty korzystające ze schronienia są wysterylizowane/wykastrowane oraz znajdują się pod stałą kontrolą lekarsko-weterynaryjną.

Będąc na miejscu dokonaliśmy wizji lokalnej, jednakże nie ma żadnego innego odpowiedniego miejsca w okolicy, w które można by było ewentualnie przenieść kocie budki, w szczególności, że obecne miejsce użytkowane jest od co najmniej kilku lat, a co za tym idzie – zwierzęta są przyzwyczajone do tego miejsca. Opiekunowie robią wszystko, co w ich mocy aby obecność kotów w okolicy szkoły nie była w żaden sposób uciążliwa, koty były zdrowe, nie rozmnażały się, a miejsce w którym stoją budki były utrzymane w czystości.

Jednocześnie wyszliśmy z propozycją odgrodzenia tego fragmentu terenu lub wykonania nasadzeń, które pozwoliłyby na zwiększenie estetyki i pewnego rodzaju „odcięcie” miejsca bytowania kotów od terenu szkoły. W tym zakresie jesteśmy otwarci na współpracę i sugestie Dyrektora Szkoły, przy czym wszelkie koszty z tym związane pokryjemy z naszych środków własnych.

Na marginesie jedynie wskazaliśmy, że koty o których mowa to koty wolno żyjące, których status prawny został unormowany w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Koty te stanowią naturalny element ekosystemu. Co istotne, koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, lecz zwierzętami dzikimi i zgodnie z art. 21 u.o.z. stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Najprościej rzecz ujmując – oznacza to, że koty wolno żyjące mogą bytować w miejscu, w którym bytuje kocia populacja i nie mogą być przeganiane, wyłapywane i wywożone ani przesiedlane. Właścicielem wolno żyjących kotów jest Skarb Państwa, na gminie zaś spoczywa obowiązek zapewnienia wolno żyjącym kotom opieki. Gminy wykonują swoje ustawowe obowiązki przy pomocy społecznych opiekunów kocich populacji. Prawidłowa opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana jest w taki sposób, aby koty oprócz schronienia i dokarmiania były również sterylizowane (w celu ograniczania liczebności kocich populacji) i leczone.

Oczekujemy na odpowiedź.

Leave a Reply

Your email address will not be published.