Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Aktualności

« Powrót do spisu newsów

„KOALICJA DLA ZWIERZĄT

Dodany przez redakcję dnia 9.06.2010 o godzinie 22:09
„KOALICJA DLA ZWIERZĄT" WALCZY O LEPSZĄ

USTAWĘ O OCHRONIE ZWIERZĄT W POLSCE

 

Koalicja zaproponowała zmiany w Ustawie o ochronie zwierząt, które w Sejmie pilotuje posłanka Joanna Mucha. Najważniejsze postulaty Koalicji to:

* zakaz stałego trzymania zwierząt domowych na uwięzi lub w zamknięciu;

* zakaz pośredniego zabijania kotów wolno żyjących przez uniemożliwianie im dostępu do pożywienia i schronienia;

* obowiązek sporządzania gminnych programów walki z bezdomnością zwierząt;

* zakaz handlu zwierzętami domowymi poza miejscami ich chowu (w tym na targowiskach); obejmowałoby to również giełdy zwierząt!

* wprowadzenie obowiązku zdawania odpowiedniego egzaminu przez właścicieli pewnych ras psów i mieszańców.

 

Czwartego czerwca 2010 roku odbyło się w Warszawie spotkanie koalicjantów w sprawie ujednolicenia tekstu ustawy i jej zaakceptowania przez wszystkich członków koalicji. Na spotkaniu zjawiło się ponad 20 osób z różnych organizacji ochrony zwierząt z całej Polski. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie jest również od dwóch lat członkiem Koalicji, dlatego też niżej podpisana udała się do Warszawy.

Udałam się tam bardzo rannym pociągiem, który odjeżdżał o 5.38 ze Szczecina, co było dla mnie naprawdę dużym wyzwaniem, nie jestem bowiem rannym ptaszkiem. Siedząc na ławce naszego smutnego Dworca Głównego, lekko drzemiąc, dojrzałam dosłownie o krok od siebie małego wróbla - prawdziwego rannego ptaszka! Patrzył na mnie bystro czarnymi oczkami, ocenił mnie chyba pozytywnie, bo nagle bardzo głośno i niecierpliwie zaćwierkał. Obudziłam się szybko, sięgnęłam do torby po kanapkę i nasypałam na peron okruszek. Wróbel szybko skorzystał ze śniadanka, największy kawałek bułki porwał w dziobek i odleciał. Wydawało mi się, że słyszę coś w rodzaju „Żegnaj, owocnych obrad", ale tego nie jestem pewna, bo właśnie na stację wtoczył się ogromny, hałaśliwy pociąg.

Myślę, że obrady były naprawdę owocne dla dobra zwierząt. Spotkanie prowadził sprawny moderator, a nad całością czuwali Grzegorz Lindenberg i Czarek Wyszyński z Fundacji „Viva!". Przez 6 godzin wszyscy uczestnicy spotkania mieli prawo wypowiedzieć się na temat przedstawionego do dyskusji projektu, i ewentualnie dodać jeszcze „ostatnie" poprawki.

Moje dodatkowe postulaty były następujące:

-  uwzględnić w Ustawie również zwierzęta bezkręgowe (np. raki, homary, krewetki, ślimaki, małże) - choćby w zakresie zapewnienia im podstawowych praw (np. nie wrzucać do wrzątku, nie trzymać w ogromnym zagęszczeniu, nie deptać po nich, nie spalać żywcem);

- obowiązkowe tworzenie Azyli dla Ptaków i Dzikich Zwierząt przez Urzędy Wojewódzkie (wszyscy obecni zgłaszali problemy z chorymi czy potrąconymi przez pojazdy zwierzętami dzikimi - często nawet trudno doprosić się w niektórych regionach kraju o humanitarne „dobicie" zwierzaka);

- wprowadzanie innych metod ograniczania populacji dzikich zwierząt i ptaków niż odstrzał przez myśliwych - metodami antykoncepcji farmakologicznej czy sterylizacji chirurgicznej;

- wprowadzenie zakazu importu do naszego kraju zwierząt egzotycznych (z wyjątkiem ryb ozdobnych) jako zwierząt domowych (wspomniałam tu również o kampanii „Wbrew naturze", od lat prowadzonej przez szczeciński TOZ).

Oczywiście członkowie innych organizacji zgłaszali swoje dodatkowe propozycje, dotyczące przede wszystkim zwierząt domowych, ale również często zwierząt gospodarskich, wykorzystywanych w cyrku czy dziko żyjących.

Obecnie pan Czarek ma wprowadzić nasze propozycje do projektu, skonsultować go z prawnikami (byli też tacy na spotkaniu w Warszawie - na przykład Prezes Sądu w Kielcach - marzenie obrońców zwierząt w każdym mieście!) i rozesłać koalicjantom do akceptacji. Później trzeba pomyśleć o formie przekazania projektu do Sejmu. Może zrobimy to w formie „projektu obywatelskiego" - trzeba będzie zdobyć 100 tys. podpisów i posłowie będą musieli zająć się ustawą.

Jestem pewna, że z pomocą naszych wolontariuszy i inspektorów ze szczecińskiego TOZu, sami zbierzemy tę setkę w ciągu paru tygodni.

 

Beata Więcaszek, Zarząd TOZ w Szczecinie

 

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE ZMIANY USTAWY OPRACOWANE PRZEZ

„KOALICJĘ DLA ZWIERZĄT"

Najważniejsze nowe elementy w stosunku do ustawy obecnie obowiązującej:

 • zmniejszenie ilości zwierząt bezdomnych
 • minimalizowanie cierpień zarówno zwierząt domowych jak i hodowlanych
 • zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych.
 1. Zwierzęta hodowlane:
  1. zakaz tuczu gęsi i kaczek na stłuszczenie wątroby oraz importu fois gras z krajów poza UE
  2. zakaz transportowania ryb żywych bez wody i innych czynności powodujących nadmierne cierpienia
  3. zakaz chowu zwierząt futerkowych na futra (z okresem karencji)
  4. zakaz chowu bezściółkowego i stosowania kojców porodowych
  5. zakaz trzymania cieląt na uwięzi i w pojedynczych boksach rozciągnięty na małe gospodarstwa
  6. ograniczenia czasu trwania transportu zwierząt do 12 godzin
  7. nakaz wprowadzenia przegród oddzielających zwierzęta zabijane od oczekujących na zabicie w ubojniach
  8. ograniczenie uboju rytualnego poprzez zakaz wywozu i eksportu mięsa pochodzącego z tego uboju
  9. wyraźny zakaz kastrowania świń bez znieczulenia
 2. Zwierzęta domowe:
  1. zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi lub w zamknięciu, kilkuletnia karencja na zakaz trzymania psów na łańcuchach
  2. zakaz pośredniego zabijania kotów wolno żyjących przez uniemożliwianie im dostępu do pożywienia i schronienia; określenie warunków odpowiedniej opieki (w tym sterylizacji) nad kotami wolno żyjącymi
  3. zakaz przycinania psom ogonów i uszu (kopiowania)
 3. Zwierzęta bezdomne, zapobieganie bezdomności
  1. jednoznaczne stwierdzenie, że gminy są odpowiedzialne za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi a wyłapywanie jest tylko jednym z elementów tej opieki a nie czynnością porządkową; odpowiednia zmiana ustawy o czystości i porządku.
  2. obowiązek sporządzania gminnych programów walki z bezdomnością zwierząt
  3. wprowadzenie schronisk wojewódzkich, prowadzonych przez samorządy, dla zwierząt okrutnie traktowanych, dla których nie ma miejsca w działających schroniskach. Kosztami opieki obciążani będą dotychczasowi właściciele - a tymczasowo gminy;
  4. obowiązek odpowiedniego oznakowania psów: obowiązkowe adresatki oraz stopniowe wprowadzanie jednego powszechnego systemu identyfikacji (czipowanie)
  5. wprowadzenie oprócz schronisk jako miejsca opieki dla zwierząt bezdomnych również domów tymczasowych dla niewielkiej ilości zwierząt - mogą być tworzone bezinwestycyjnie w każdej gminie;
  6. wprowadzenie zasady, że prowadzić schronisk ani wyłapywać zwierząt bezdomnych nie mogą podmioty nastawione na zysk ani osoby skazane za przestępstwa przeciw zwierzętom
 4. Ograniczenia w podaży zwierząt domowych, zmniejszające ilość zwierząt bezdomnych:
  1. uznanie hodowli zwierząt domowych za normalną działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych a nie za dział specjalny produkcji rolnej; utrzymanie ulg podatkowych dla hodowców zwierząt rasowych
  2. zakaz handlu zwierzętami domowymi poza miejscami ich chowu, (w tym na targowiskach); w sklepach zoologicznych dopuszczona sprzedaż zwierząt z wyjątkiem psów, kotów, królików, tchórzofretek - przy zachowaniu odpowiednich warunków
  3. zakaz rozmnażania pewnych ras agresywnych i ich mieszańców
  4. wprowadzenie obowiązku zdawania odpowiedniego egzaminu przez właścicieli pewnych ras psów i mieszańców ras; wprowadzenie ewidencji takich osób
  5. zakaz utrzymywania zwierząt dzikich w cyrkach (nie obejmuje zwierząt już będących w cyrkach)
 5. Utworzenie - zgodnie z Europejską Konwencją Ochrony Zwierząt - instytucji Krajowego Inspektora ds Zwierząt i jego wojewódzkich przedstawicieli, których zadaniami są:
 • działania edukcyjne, upowszechniające dobre praktyki opieki nad zwierzętami bezdomnymi, programy zapobiegania bezdomności, znajomość Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt
 • nadzór nad miejscami opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 • nadzór nad hodowlami zwierząt domowych
 • nadzór nad innymi miejscami wykorzystywania zwierząt domowych i dzikich do celów zarobkowych
 • w niektórych sytuacjach wydawanie decyzji o odebraniu zwierząt maltretowanych
 • bliska współpraca z organizacjami ochrony zwierząt
 1. Karanie:
 • znaczne zwiększenie nawiązek orzekanych w sprawach znęcanie się nad zwierzętami
 • zwiększenie kar pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami
 • wprowadzenie kary tymczasowego lub stałego zakazu posiadania zwierząt
 • uznanie zoofilii za przestępstwo.

 

« Powrót do spisu newsów
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie