Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Żółwie NIECHCIANE - poradnik

 

Oddanie żółwia, w szczególności wodno-lądowego (np. czerwonolicy, żółtolicy) jest trudne. Obecnie jest wiele ogłoszeń dotyczących zwłaszcza dorosłych osobników. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jedynym dobrym i jednocześnie zgodnym z prawem działaniem jest poszukiwanie dla naszego żółwia nowego domu. Można w tym celu zamieścić ogłoszenie lub ogłoszenie przesłać do nas: tozszczecin@op.pl, 607-701-117.

 

WAŻNE! Przed oddaniem żółwia nowemu właścicielowi warto zweryfikować jego przygotowanie na przyjęcie żółwia.

 

Pamiętać należy również o dopełnieniu wymaganych formalności (zgłoszenie do rejestru i pozwolenie na przetrzymywanie).

 

 

Informacji o tym, do kogo można się zgłosić w takiej sprawie udzielić powinna również właściwa miejscowo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

 

 

TOZ Oddział w Szczecinie w miarę swoich możliwości również pomaga w zapewnieniu opieki takim żółwiom oraz cały czas dąży do powstania bezpiecznych azyli dla żółwi, w których możliwe byłoby wodowanie zdrowych osobników.

 

 

 

NIEDOPUSZCZALNE

 

JEST NATOMIAST WYPUSZCZENIE ŻÓŁWIA NA WOLNOŚĆ

 

- zgodnie z art. 131 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 

kto wprowadza do środowiska przyrodniczego lub przemieszcza w tym środowisku rośliny, zwierzęta lub grzyby gatunków obcych

 

popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny.

 

 

 

NIEDOPUSZCZALNE

 

JEST RÓWNIEŻ SPRZEDAWANIE ŻÓŁWIA NIEZNANEGO POCHODZENIA

(nieposiadającego dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie żółwia)

 

- zgodnie z art. 128 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 

kto narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt i roślin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie, używanie lub wystawianie publicznie w celach zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie lub przewożenie w celu zbycia okazów
określonych gatunków roślin lub zwierząt

 

popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie