Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Pomagamy żółwiom

 

Koncepcja żółwiego stawu, liczne akcje edukacyjne i faktyczna pomoc żółwiom to tylko niektóre działania TOZ Oddział w Szczecinie, których początek sięga aż 2007 r. Na przestrzeni zaledwie kilku lat wiele wspaniałych pomysłów było wprowadzanych w życie.

         

           We wrześniu 2007 r. po raz pierwszy światło dzienne ujrzała koncepcja żółwiego stawu jako alternatywy do niekontrolowanych porzuceń żółwi wodnych w zbiornikach na terenie Szczecina. Ówczesna Prezes TOZ Oddział w Szczecinie w odpowiedzi na wciąż narastający problem porzuceń stworzyła koncepcję żółwiego stawu, która następnie wdrażana była w życie przy pomocy członków i wolontariuszy TOZ Oddział w Szczecinie.

            Jeszcze w tym samym roku ruszyła kampania „WBREW NATURZE” – akcja edukacyjna, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Celem kampanii było uświadomienie, że ludzie nie są w stanie stworzyć naturalnych warunków bytowania dla zwierząt egzotycznych, a utrzymując je w warunkach domowych działają wbrew ich naturze. Pomimo tego, że akcja powstała prawie 8 lat temu jej idee są wciąż aktualne.

            W 2008 r. zwodowane zostało pierwsze kilka osobników żółwia czerwonolicego – w prywatnym, specjalnie dostosowanym do żółwich wymogów stawie. W 2009 r. dzięki zakrojonej na szeroką skalę akcji medialnej zwodowane zostały kolejne żółwie. Wówczas pojawiła się również idea dużego stawu z możliwością edukacji dzieci i młodzieży, która koncentrowała się wokół ośrodka ZUT w Ostoi, gdzie ostatecznie wodowania żółwi odbyły się rok później.

            Na przestrzeni lat 2007 – 2010 dzięki zaangażowaniu członków i wolontariuszy TOZ Oddział w Szczecinie opublikowano wiele artykułów edukacyjnych dotyczących tematyki żółwi, do której ponownie powróciliśmy w drugiej połowie 2014 r. i działamy cały czas, wciąż poszukując jak najlepszych rozwiązań…

 

UWAGA!!!

Jedynym żółwiem występującym naturalnie w Polsce jest żółw błotny. Wszystkie pozostałe gatunki żółwi są gatunkami obcymi, które powinny znajdować się pod szczególną opieką i kontrolą, zwłaszcza gatunki tzw. inwazyjne, jak np. żółw czerwonolicy. Żółwie takie jak żółw czerwonolicy lub gatunki żółwi lądowych nie powinny być wypuszczane do środowiska naturalnego. Żółwiom tym należy zapewnić właściwą opiekę.

Chrońmy nasze środowisko przed obcymi gatunkami. Nie kupujmy, nie sprowadzajmy, nie wypuszczajmy...

Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie