Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Koty w wielkim mieście

 „Koty w wielkim mieście”

"Koty w wielkim mieście" to akcja TOZ Oddział w Szczecinie, którą prowadzimy już od ponad 2 lat. W ramach tej akcji pomagamy kotom wolno żyjącym, które bytują na ulicach naszej gminy. Cały czas dociera do nas ogromna liczba zgłoszeń Szczecinian o zakazach karmienia kotów, prześladowaniach kocich opiekunów, niszczenia kocich schronień i innych negatywnych zachowaniach.

Celem tej akcji jest rozwiązanie problemów z populacjami kotów zamieszkujących osiedla mieszkaniowe i ogrody działkowe w naszym mieście i na jego obrzeżach.

1

Mówimy wszystkim głośno, że koty wolno żyjące są chronione prawem:

Każda gmina ma ustawowy obowiązek opiekowania się tymi zwierzętami. W naszej walce o dobro wolno żyjących kotów wspiera nas Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczecinie, rozsyłając prośby (wsparte aktami prawnymi) o opiekę nad kotami wolno żyjącymi do administratorów osiedli i ogrodów działkowych. Wspólnie apelujemy o współpracę ze społecznymi opiekunami kotów, o pomoc w sterylizacji i kastracji, tworzenie wzorcowych, estetycznych kocich siedlisk i dokarmianie.

Mitem jest, że wysterylizowane koty nie polują na gryzonie!

Zaopiekujmy się kotami razem. To będzie wymagało wspólnego wysiłku. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i opiekunowie kocich populacji sami nie dadzą rady. Muszą w akcji wziąć udział również jednostki gminne, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy ogrodów działkowych, wspólnoty, mieszkańcy...

Podobnie jak w roku ubiegłym ze wsparciem finansowym dla naszej akcji pośpieszył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie.

Dzięki wsparciu WFOŚiGW będziemy mogli zakupić w 2015 r. aż 40 estetycznych kocich budek, które możemy wydawać opiekunom kocich populacji w Szczecinie. Potrzebna będzie jedynie zgoda władz Wspólnot Mieszkaniowych lub Zarządów Ogródków Działkowych na ich postawienie.

 

3

W ramach akcji TOZ Oddział w Szczecinie pt. "Koty w wielkim mieście" chcemy aby takie schronienia (niebezpieczne dla środowiska i wzbudzające wśród mieszkańców niechęć wobec samych kotów wolnożyjących) zastąpić estetycznymi, ciepłymi kocimi budkami. Dzięki dofinansowaniu chcemy aby na terenie Szczecina powstało kilka wzorcowych kocich siedlisk, w których opiekunowie będą mogli spokojnie sprawować opiekę nad kotami, a okoliczni mieszkańcy nie będą skarżyć się na uciążliwość i "estetykę" tych miejsc, które stanowią niestety ogniwo zapalne wielu konfliktów, których ofiarami ostatecznie są... zwierzęta.
 

 

W RAMACH AKCJI:

1) KOCIE BUDKI - dzięki wsparciu WFOŚiGW będziemy mogli zakupić 40 estetycznych kocich budek, które będą nieodpłatnie wydawane opiekunom kocich populacji w Szczecinie. Potrzebna będzie jedynie zgoda władz Wspólnot Mieszkaniowych lub Zarządów Ogródków Działkowych na ich postawienie.

Ładne budki nie będą przeszkadzać nawet na eleganckich osiedlach. Zniknie problem otwieranych okienek piwnicznych.

Osoby chętne do stworzenia wzorcowych kocich siedlisk przy współudziale TOZ Oddział Szczecin i WFOŚiGW w Szczecinie zapraszamy i prosimy o kontakt.

Pisma o przydział budek dla kotów (dołączając ich lokalizacją wraz ze zgodą zarządcy terenu lub właściciela) prosimy kierować do siedziby TOZ Oddział Szczecin: ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin

lub mailowo na adres: tozszczecin@op.pl

Pośpieszmy się, aby zdążyć przed srogą zimą...

 2) INTERWENCJE - w ramach akcji będziemy nadal podejmować i nagłaśniać interwencje kocie, w których występujemy najczęściej w roli "mediatorów". Zgłoszenia interwencji dot. kocich populacji: 607-701-117Koordynatorem akcji jest Karolina Winter (607-701-117).

 

Projekt dofinansowany przez:

logo

Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie