Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Koty w wielkim mieście

 „Koty w wielkim mieście”

"Koty w wielkim mieście" to akcja TOZ Oddział w Szczecinie, którą prowadzimy już od ponad 4 lat. W ramach tej akcji pomagamy kotom wolno żyjącym, które bytują na ulicach naszego miasta i gmin sąsiadujących. Cały czas dociera do nas ogromna liczba zgłoszeń Szczecinian o zakazach karmienia kotów, prześladowaniach kocich opiekunów, niszczenia kocich schronień i innych negatywnych zachowaniach.

Celem tej akcji jest pomoc kotom i rozwiązanie zgłaszanych do nas problemów.

1

Mówimy wszystkim głośno, że koty wolno żyjące są chronione prawem:

Każda gmina ma ustawowy obowiązek opiekowania się wolno żyjącymi kotami. W naszej walce o dobro wolno żyjących kotów wspiera nas Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczecinie, rozsyłając prośby (wsparte aktami prawnymi) o opiekę nad kotami wolno żyjącymi do administratorów osiedli i ogrodów działkowych. Wspólnie apelujemy o współpracę ze społecznymi opiekunami kotów, o pomoc w sterylizacji i kastracji, tworzenie wzorcowych, estetycznych kocich siedlisk i dokarmianie.

Mitem jest, że wysterylizowane koty nie polują na gryzonie!

Zaopiekujmy się kotami razem. To będzie wymagało wspólnego wysiłku. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i opiekunowie kocich populacji sami nie dadzą rady. Muszą w akcji wziąć udział również jednostki gminne, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy ogrodów działkowych, wspólnoty, mieszkańcy...

Podobnie jak w latach ubiegłych ze wsparciem finansowym dla naszej akcji pospieszył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie.

Dzięki wsparciu WFOŚiGW co roku zakupujemy kilkadziesiąt kocich budek, które możemy wydawać opiekunom kocich populacji w Szczecinie. Potrzebna jest jedynie zgoda władz Wspólnot Mieszkaniowych lub Zarządów Ogródków Działkowych na ich postawienie.

 

3

W ramach akcji TOZ Oddział w Szczecinie pt. "Koty w wielkim mieście" chcemy aby takie schronienia (niebezpieczne dla środowiska i wzbudzające wśród mieszkańców niechęć wobec samych kotów wolno żyjących) zastąpić estetycznymi, ciepłymi kocimi budkami. Dzięki dofinansowaniu chcemy aby na terenie Szczecina powstało kilka wzorcowych kocich siedlisk, w których opiekunowie będą mogli spokojnie sprawować opiekę nad kotami, a okoliczni mieszkańcy nie będą skarżyć się na uciążliwość i "estetykę" tych miejsc, które stanowią niestety ogniwo zapalne wielu konfliktów, których ofiarami ostatecznie są... zwierzęta.
 

 

W RAMACH AKCJI:

1) KOCIE BUDKI - dzięki wsparciu WFOŚiGW w 2017 r. możemy zakupić 50 estetycznych kocich budek, które będą nieodpłatnie wydawane opiekunom kocich populacji w Szczecinie. Potrzebna będzie jedynie zgoda władz Wspólnot Mieszkaniowych lub Zarządów Ogródków Działkowych na ich postawienie.

Planowany termin wydawania kocich budek: wrzesień/październik 2017

Osoby chętne do stworzenia wzorcowych kocich siedlisk przy współudziale TOZ Oddział Szczecin i WFOŚiGW w Szczecinie zapraszamy i prosimy o kontakt.

Pisma o przydział budek dla kotów prosimy kierować do siedziby TOZ Oddział Szczecin: ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin

lub mailowo na adres: biurotozszczecin@gmail.com


Co powinno zawierać pismo:

1) imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail wnioskodawcy

2) wskazanie miejsca, gdzie miałaby zostać postawiona kocia budka

3) wskazanie liczebności populacji

4) informacja czy populacja kotów jest sterylizowana/kastrowana

5) zgoda właściciela/administratora/zarządcy terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem/administratorem/zarządcą.

Pośpieszmy się, aby zdążyć przed srogą zimą...

 2) INTERWENCJE - w ramach akcji będziemy nadal podejmować i nagłaśniać interwencje kocie, w których występujemy najczęściej w roli "mediatorów". Zgłoszenia interwencji dot. kocich populacji: 607-701-117 lub mailowo: biurotozszczecin@gmail.comKoordynatorem akcji jest Karolina Winter-Zielińska

 

Projekt dofinansowany przez:

logo

Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie