Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Aktualności

« Powrót do spisu newsów

Pismo do Zarządu ROD Leszczyniec - dot. kotów wolno żyjących

Dodany przez redakcję dnia 5.06.2015 o godzinie 14:15
 

Szczecin, 3 czerwca 2015 r.

 

                                                                                                        Polski Związek Działkowców

                                                                                                          ROD LESZCZYNIEC

                                                                                                          ul. Senna skr. pocztowa 9

                                                                                                          70-893 Szczecin

 

 

Dot.: Interpretacji postanowień Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego (załącznik nr 1 do Uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21.02.2014 r.).

 

            Do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddziału w Szczecinie dotarła informacja o tym, że Zarząd ROD Leszczyniec upomina działkowców i wzywa do zaniechania dokarmiania kotów wolno żyjących bytujących na terenie ogródków działkowych. Jako podstawę udzielania tego typu upomnień powołuje się w szczególności §85 pkt 10 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego (załącznik nr 1 do Uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21.02.2014 r.), zgodnie z którym cyt.: „W ROD zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

            W tym zakresie wskazać należy, że stanowisko Zarządu ROD Leszczyniec opierające się na wyżej wskazanym postanowieniu Regulaminu jest błędne i niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

            Po pierwsze, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Bez wątpienia koty bytujące na terenie ogródków działkowych, jak również na terenie osiedli mieszkalnych i we wszystkich innych miejscach na terenie naszej gminy i innych gmin w Polsce, są kotami wolno żyjącymi. Ich status prawny i ochrona znajdują oparcie w przepisach wyżej powołanej ustawy o ochronie zwierząt. Ustawodawca wprost wskazuje, że koty te podlegają ochronie, a obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie im opieki, w tym dokarmianie. Gmina Miasto Szczecin realizuje ten obowiązek z pomocą społecznych opiekunów kocich populacji, którzy dokarmiają koty wolno żyjące. Społeczni opiekunowie kocich populacji to często również działkowcy, którzy opieką otaczają zwierzęta wolno żyjące bytujące na terenie ROD.

           

            Kwestie dotyczące statusu prawnego kotów wolno żyjących oraz dotyczące ochrony tych zwierząt uregulowane są nie tylko na gruncie powołanej wyżej ustawy, ale również w uchwale Rady Miasta Szczecin. Akt taki jak Regulamin ROD nie może zawierać postanowień sprzecznych z aktami prawnymi wyższej rangi – w odniesieniu do kotów wolno żyjących.

 

            W związku z powyższym stanowisko Zarządu ROD Leszczyniec zawierające upomnienia i nakazy zaniechania dokarmiania kotów wolno żyjących uznać należy nie tylko za sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi aktów rangi ustawowej, ale również za całkowicie bezzasadne.

Po drugie, w naszej ocenie przytoczony we wstępie niniejszego pisma §85 pkt 10 Regulaminu można interpretować jedynie w zakresie dotyczącym kotów bezdomnych, nie zaś kotów wolno żyjących. W przypadku kotów wolno żyjących zastosowanie znajduje bowiem art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Koty wolno żyjące nie są bowiem „stale utrzymywane na działce” przez społecznych opiekunów kocich populacji (np. w klatkach, w kojcach, w zamknięciu), lecz są jedynie dokarmiane, a w razie potrzeby – leczone i sterylizowane. Koty te mają zapewnioną swobodę bytu na całym terenie ROD, w tym na terenach sąsiadujących z ROD.

 

W naszej ocenie nie ma możliwości aby §85 pkt 10 Regulaminu interpretować inaczej, a co za tym idzie – nie powinien być on stosowany w odniesieniu do kotów wolno żyjących, a w szczególności nie powinien stanowić podstawy do represji wobec działkowców będących jednocześnie społecznymi opiekunami kocich populacji.

           

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o akceptację dla działań społecznych opiekunów kocich populacji, którzy nie łamią przepisów Regulaminu, działają w zgodzie i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów rangi ustawowej i nie są właścicielami ani prawnymi opiekunami kotów wolno żyjących, a co za tym idzie – nie mogą ponosić żadnej odpowiedzialności związanej z bytowaniem tych zwierząt na terenie ROD.

 

 

W razie pytań lub wątpliwości z Państwa strony prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny – wszystkie dane kontaktowe znajdują się w nagłówku niniejszego pisma.

 

 

 

Z poważaniem,

Karolina Winter

Dyrektor TOZ Oddział w Szczecinie

 

« Powrót do spisu newsów
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie