Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Aktualności

« Powrót do spisu newsów

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2014/2015

Dodany przez redakcję dnia 8.04.2015 o godzinie 17:13
 

 


SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

prowadzonej w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 1 kwietnia 2015 r.

na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2015 r.

            Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie, ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin (KRS 0000154454) na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2014 r. prowadziło w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 1 kwietnia 2015 r. włącznie zbiórkę publiczną. Celem zbiórki było pozyskanie środków niezbędnych do pokrywania kosztów bieżących opieki i leczenia zwierząt w ramach statutowej działalności prowadzonej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie.

Środki pieniężne były zbierane do puszek kwestarskich zgodnie z treścią wniosku, odpowiednio oznakowanych. W ramach prowadzonej zbiórki publicznej organizacja zebrała łącznie kwotę: 5254,61 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 61/100). Wszystkie zebrane środki były wpłacane na rachunek bankowy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział
w Szczecinie, a następnie w całości zostały wydatkowane na cele wskazane we wniosku. Do dnia złożenia niniejszego sprawozdania na cele wskazane we wniosku zbiórki wydano całą zebraną
w ramach prowadzonej zbiórki publicznej kwotę, tj. 5254,61 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 61/100), którą przeznaczono na zakup:

1)      mikroskopu DO Evolution 100 (B, LED) wraz z akcesoriami – do diagnostyki zwierząt przebywających pod opieką TOZ Oddział w Szczecinie, w tym kotów wolno żyjących,

2)      usług specjalistycznej opieki weterynaryjnej dla zwierząt przebywających pod opieką TOZ oraz zwierząt odebranych w ramach prowadzonych interwencji (diagnostyka – zdjęcie RTG, osteosyntezy kości, zabiegi sterylizacji/kastracji kotów, konsultacja okulistyczna),

3)      leków i środków higienicznych jednorazowego użytku do Przychodni dla Zwierząt TOZ, w której leczone są nieodpłatnie zwierzęta przebywającego pod opieką TOZ Oddział w Szczecinie.

Zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 ze zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za swoje czynności żadnego wynagrodzenia.

 

Zebrane środki zostały wydatkowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

« Powrót do spisu newsów
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie