Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Aktualności

« Powrót do spisu newsów

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TOZ ODDZIAŁ SZCZECIN ZA ROK 2013

Dodany przez redakcję dnia 11.06.2014 o godzinie 22:45
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

  Oddział w Szczecinie  za rok 2013 

 

 1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką:

 1. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla zwierząt TOZ wykonano 1013 zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów, z czego 1000 zabiegów sterylizacji/kastracji w ramach kontraktu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin. Pozostałe zabiegi sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów wykonane zostały na koszt własny TOZ Oddział w Szczecinie.

 2. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 78 zabiegów sterylizacji/kastracji kotów domowych (41 kocurów, 37 kotek), w tym zwierzęta wydane do adopcji z oferty TOZ,  objęte działalnością interwencyjną, na podstawie podań opiekunów pozytywnie rozpatrzonych przez zarząd. Wszystkie wskazane wizyty wykonano ze środków własnych TOZ.

 3. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 22 zabiegów sterylizacji/kastracji psów (4 psów, 18 suk), w tym zwierzęta wydane do adopcji z oferty TOZ,  objęte działalnością interwencyjną, na podstawie podań opiekunów pozytywnie rozpatrzonych przez zarząd. Wszystkie wskazane zabiegi wykonano ze środków własnych TOZ.

 4. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 82 eutanazje, w tym6 psów, 61kotów oraz 15 innych zwierząt (m.in. króliki, chomiki, szczury) - zwierzęta w stanie agonalnym. Zabiegi wykonano ze środków własnych TOZ.

 5. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla zwierząt TOZ udzielono pomocy kotom wolno żyjącym w ramach 1688 wizyt lekarsko-weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów w potrzebie (po wypadku lub w chorobie), z czego 1600 wizyt w ramach kontraktu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin. Pozostałe wizyty wolno żyjących kotów wykonano nieodpłatnie po wyczerpaniu limitu i wykonano je ze środków własnych TOZ.

 6. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 254 wizyty lekarsko-weterynaryjne dla kotów domowych, w tym zwierząt wydanych do adopcji z oferty TOZ,  objętych działalnością interwencyjną, na podstawie podań opiekunów pozytywnie rozpatrzonych przez zarząd. Wszystkie wskazane wizyty wykonano ze środków własnych TOZ.

 7. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 105 wizyt lekarsko-weterynaryjnych dla psów, w tym zwierząt wydanych do adopcji z oferty TOZ,  objętych działalnością interwencyjną, na podstawie podań opiekunów pozytywnie rozpatrzonych przez zarząd. Wszystkie wskazane wizyty wykonano ze środków własnych TOZ.

 8. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 10 wizyt lekarsko-weterynaryjnych dla gryzoni i innych małych zwierząt, w tym zwierząt wydanych do adopcji z oferty TOZ,  objętych działalnością interwencyjną, na podstawie podań opiekunów pozytywnie rozpatrzonych przez zarząd. Wszystkie wskazane wizyty wykonano ze środków własnych TOZ.

 1. Przejęto nieodpłatnie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie 27 psów na zasadzie tymczasowego zobowiązania adopcyjnego. W tym 25 psów zostało wydanych do adopcji, 2 psy wciąż przebywają pod opieką TOZ. Opiekę nad zwierzętami sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 2. Przejęto nieodpłatnie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie 2 koty na zasadzie tymczasowego zobowiązania adopcyjnego. Koty wydano do adopcji. Opiekę nad zwierzętami sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 1. Przejęto nieodpłatnie ze stacji kwarantanny w Sierakowie 1 psa, którego wydano do adopcji. Opiekę nad psem sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 1. Przejęto nieodpłatnie opiekę nad 33 psami doprowadzonymi do siedziby TOZ. Opiekę sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 2. Przejęto nieodpłatnie opiekę nad 91 kotami doprowadzonymi do siedziby TOZ. Opiekę sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 3. Przejęto nieodpłatnie opiekę nad 24 gryzoniami i innymi zwierzętami małymi doprowadzonymi do siedziby TOZ. Opiekę sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 1. Przejęto na podstawie zrzeczenia się praw przez dotychczasowego właściciela/opiekuna opiekę nad 28 zwierzętami, w tym16 psami, 8 kotami i 4 królikami, w tym w szczególności objętymi działalnością interwencyjną, które otoczono opieką łącznie z pomocą lekarsko-weterynaryjną. Zwierzęta w okresie poszukiwania nowego domu przebywały w siedzibie TOZ lub w domach tymczasowych. Wszystkie zwierzęta zostały adoptowane. Opiekę nad psem sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 1. Do adopcji wydano 80 psów, 109 kotów oraz 12 innych zwierząt małych. We wszystkich przypadkach podpisano umowy adopcyjne z osobami przejmującymi opiekę nad zwierzętami.

 1. Inspektorzy TOZ Oddział w Szczecinie podjęli 299 interwencji w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt (psów, kotów i innych zwierząt), w ramach których wyjechali ok. 460 razy. Koszty prowadzonych działań interwencyjnych sfinansowano ze środków własnych TOZ.

 1. W ramach dostosowywania szczecińskich populacji wolno żyjących kotów do oczekiwanych standardów opieki (leczenie, sterylizacja, zgłaszanie przypadków okrucieństwa, utrzymanie czystości, poszanowanie dobra wspólnego, respektowanie zasad wspólnoty) w roku 2013 przekazano nieodpłatnie opiekunom 8 oznakowanych budek dla kotów sfinansowanych ze środków własnych TOZ.

 2. W ramach działalności interwencyjnej wspomagania w opiece opiekunów populacji wolno żyjących kotów wydano ok. 3230 puszek, ok. 960 kg suchej karmy dla kotów, ok. 1200 kg suchej karmy dla psów, ok. 300 puszek karmy dla psów oraz kaszę, ryż i makaron. Karmę zakupiono ze środków własnych TOZ i ze środków pozyskanych od darczyńców oraz rozdysponowano na ten cel karmę pochodzącą z organizowanych przez TOZ Oddział w Szczecinie akcji zbiórek karmy.

 1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt - działalność edukacyjna:

 1. W Oddziale funkcjonuje rzecznik TOZ, który jest w stałym kontakcie z mediami szczecińskimi i informuje je o wszystkich naszych akcjach na rzecz zwierząt, komentuje  ważne sprawy dotyczące zwierząt - zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej.

 2. Zostały przeprowadzone prelekcje i pogadanki na temat humanitarnego traktowania zwierząt, w przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli na terenie Szczecina, w ramach wolontariatu TOZ Oddział w Szczecinie – na podstawie zgłoszeń placówek.

 3. TOZ Oddział w Szczecinie prowadzi również profil na portalu społecznościowym facebook, w ramach którego prowadzi akcje edukacyjne i informacyjne, swoim zasięgiem obejmując grupę ponad kilku tysięcy osób.

 1. Akcje charytatywne:

  1. W ramach V edycji akcji „Paczka dla zwierzaczka” przeprowadzonej w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin sąsiadujących w grudniu 2013 r. pozyskaliśmy ponad 3700 kg karmy dla psów i kotów. Otrzymaliśmy również koce, obroże, smycze i inne akcesoria dla zwierząt. Część darów została natychmiast zagospodarowana tak, aby jak najprędzej trafiły tam, gdzie potrzeby są największe (w tym do społecznych opiekunów populacji kotów wolno żyjących).

  2. W ramach akcji „Pomagamy przed zimą” prowadzonej od października 2013 r. wydaliśmy ponad 1600 kg karmy dla psów i kotów.

  3. W ramach akcji „Puszka zamiast kwiatuszka” pozyskaliśmy ok. 1800 kg karmy dla psów i kotów. Dary zostały natychmiast zagospodarowane tak, aby jak najprędzej trafiły tam, gdzie potrzeby są największe (w tym do społecznych opiekunów populacji kotów wolno żyjących).

  4. W ramach akcji „Zerwijmy łańcuchy”, którą zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy w Szczecinie dnia 15 września 2013 r., zorganizowaliśmy, poza propagowaniem haseł i idei akcji, we współpracy ze Szczecińskim Ratownictwem Weterynaryjnym pokaz udzielania pierwszej pomocy czworonogom oraz zbieraliśmy podpisy pod apelem do władz samorządowych woj. zachodniopomorskiego wzywającego do zwrócenia uwagi na problem trzymania psów na łańcuchach. Apel wraz z podpisami został rozesłany z pomocą Wojewody Zachodniopomorskiego do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

  5. W ramach Światowego Tygodnia Zwierząt (październik 2013):- rozpoczęliśmy kolejną XIII edycję konkursu „Maraton Makulaturowy – zamieniamy papier na leki”, z którego dochód przeznaczamy na wyposażenie Przychodni dla Zwierząt TOZ w najpotrzebniejsze leki do wykonywania zabiegów w ramach działalności nieodpłatnej,

  6. - wznowiliśmy akcję „Koty w wielkim”, w ramach której dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zakupiliśmy34 kocie budki, przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy profesjonalne ulotki (i inne materiały edukacyjne) promujące sterylizację oraz ochronę i opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz zaplanowaliśmy 40 zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

  7. - przeprowadziliśmy akcję medialną pt. „Adoptuj. Nie kupuj”,której celem jest uświadamianie jak ważna jest adopcja zwierząt bezdomnych.

  8. W kwietniu 2013 r. zakończyliśmy XII edycję konkursu „Maraton Makulaturowy – zamieniamy papier na leki”, w ramach której uczestnicy zebrali ponad … kg makulatury. Dochód z akcji przeznaczony został na wyposażenie Przychodni dla Zwierząt TOZ w najpotrzebniejsze leki do wykonywania zabiegów w ramach działalności nieodpłatnej.

  9. W ramach akcji „Światowy Dzień Kota” zorganizowaliśmy we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr VII w Szczecinie oraz Szczecińskim Towarzystwem Gier Wszelakich „Rubikon” akcję „Dzień Kota z pionkiem i planszą” w ramach której odbyła się impreza z ponad 100 gier planszowych oraz konkursy z nagrodami i zbiórka karmy kociej. W Lecznicy TOZ i kilku innych gabinetach weterynaryjnych w Szczecinie odbyła się natomiast akcja „Światowy Dzień Kota: Zielone Światło dla Sterylizacji” w ramach której obniżono ceny sterylizacji/kastracji kotów.

 1. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego:

 1. Podczas prowadzonych działań interwencyjnych skierowano 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt. Przedstawiciel TOZ Oddział w Szczecinie występował w 3 sprawach karnych w charakterze oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego przed organami ścigania.

 2. W ramach działalności TOZ Oddział w Szczecinie zostało udzielonych ponad 20 profesjonalnych porad prawnych (w tym obejmujących przygotowywanie projektów pism procesowych) w sprawach dotyczących humanitarnego traktowania zwierząt.

 3. Przedstawicielki organizacji brały udział w 6 posiedzeniach Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Na posiedzeniach zostało ocenionych 26 wniosków, a do każdego z nich została wydana pisemna opinia.

 4. Przedstawicielki organizacji przeprowadziły 5 kontroli jednostek doświadczalnych po uprzednim wydaniu zgody na badania przez Lokalną Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Szczecinie.

 

 

 

« Powrót do spisu newsów
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie