Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Aktualności

« Powrót do spisu newsów

Sprawozdanie - zbiórka publiczna 2013/2014

Dodany przez redakcję dnia 31.03.2014 o godzinie 11:04
 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

prowadzonej w okresie od 15 marca 2013 r. do 15 marca 2014 r.

na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2013 r.

 

            Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie, ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin /poprzednio: Al. Wojska Polskiego 198A, 71-347 Szczecin/ (KRS 0000154454) na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2013 r. prowadziło w okresie od 15 marca 2013 r. do 15 marca 2014 r. włącznie zbiórkę publiczną. Celem zbiórki było pozyskanie środków niezbędnych do pokrywania kosztów bieżących opieki i leczenia zwierząt w ramach statutowej działalności prowadzonej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie.

Środki pieniężne były zbierane do puszek kwestarskich zgodnie z treścią wniosku, odpowiednio oznakowanych. W ramach prowadzonej zbiórki publicznej organizacja zebrała łącznie kwotę: 7339,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 0/100). Wszystkie zebrane środki były wpłacane na rachunek bankowy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział
w Szczecinie, a następnie w całości zostały wydatkowane na cele wskazane we wniosku. Do dnia złożenia niniejszego sprawozdania na cele wskazane we wniosku zbiórki wydano całą zebraną
w ramach prowadzonej zbiórki publicznej kwotę, tj. 7339,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 0/100), którą przeznaczono na zakup:

1)      narzędzi chirurgicznych,

2)      klatek-pułapek do wyłapywania wolnożyjących kotów w celu leczenia i sterylizacji
(7 szt.),

3)      leków dla zwierząt,

4)      usług specjalistycznej opieki weterynaryjnej dla zwierząt przebywających pod opieką TOZ oraz zwierząt odebranych w ramach prowadzonych interwencji (diagnostyka – zdjęcie RTG, osteosyntezy kości, zabiegi sterylizacji/kastracji kotów, konsultacja okulistyczna),

5)      maszynki do strzyżenia przed zabiegami chirurgicznymi,

6)      skalera stomatologicznego (sfinansowany ze środków ze zbiórki publicznej częściowo – do kwoty 652,87 zł).

 

Zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 ze zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za swoje czynności żadnego wynagrodzenia.

 

Zebrane środki zostały wydatkowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

« Powrót do spisu newsów
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie