Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Aktualności

« Powrót do spisu newsów

Protest przeciwko hodowli zwierząt futerkowych!

Dodany przez redakcję dnia 20.02.2014 o godzinie 17:15
 

PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO PROTESTU PRZECIWKO HODOWLI ZWIERZĄT FUTERKOWYCH!

Przyłączamy się do protestu przeciwko hodowli zwierząt futerkowych - procederowi okrutnemu i absolutnie bezsensownemu, niepotrzebnemu nikomu. Miliony cierpiących zwierząt rocznie, na koniec zabijanych...

http://www.otwarteklatki.pl/antyfutro/#.UwYi8oV05K1

Poniżej przedstawiamy obowiązujące przepisy prawa unijnego dotyczące uboju i zabijania m.in. zwierząt futerkowych:

Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju i zabijania

ZAŁĄCZNIK F

METODY ZABIJANIA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

I.     Metody dozwolone

1.     Narzędzia działające mechanicznie służące do penetracji mózgu.

2.     Wstrzyknięcie środka znieczulającego o zwiększonej dawce.

3.     Porażenie prądem z zatrzymaniem akcji serca.

4.     Poddanie działaniu tlenku węgla.

5.     Poddanie działaniu chloroformu, trójchlorometanu.

6.     Poddanie działaniu dwutlenku węgla.

Właściwy organ decyduje o najbardziej właściwej metodzie zabijania dla różnych gatunków, zgodnie z ogólnymi przepisami art. 3 niniejszej dyrektywy.

II.    Szczególne wymagania

1.    Narzędzia działające mechanicznie służące do penetracji mózgu

a)    narzędzia muszą być ustawione w taki sposób, aby zapewnić, że pocisk wchodzi w korę mózgową;

b)    metoda ta jest dozwolona jedynie wtedy, jeżeli po niej następuje natychmiastowe wykrwawienie.

2.    Wstrzyknięcie środka znieczulającego o zwiększonej dawce

Stosowane mogą być wyłącznie takie środki znieczulające, których dozowanie i stosowanie powoduje natychmiastową utratę przytomności, po której następuje śmierć.

3.    Porażenie prądem z zatrzymaniem akcji serca

Elektrody muszą być tak umieszczone, aby obejmowały mózg i serce, a minimalny poziom użytego prądu musi prowadzić do natychmiastowej utraty przytomności i zatrzymania akcji serca. Jednakże, w przypadku lisów, u których elektrody stosowane są do pyska i odbytnicy, należy użyć prądu o średniej wartości 0,3 ampera co najmniej przez 3 sekundy.

4.    Poddanie działaniu tlenku węgla

a)   komora, w której zwierzęta poddawane są działaniu gazu, musi być zaprojektowana, zbudowana i utrzymywana w taki sposób, aby uniknąć ranienia zwierząt i umożliwić ich pilnowanie;

b)   zwierzęta należy wprowadzać do komory dopiero po napełnieniu jej stężeniem tlenku węgla wynoszącym przynajmniej 1 % objętości, dostarczanym przez źródło 100 % tlenku węgla;

c)   gaz produkowany przez specjalnie przystosowaną do tego celu maszynę, może być stosowany do zabijania zwierząt z rodzaju kun oraz szynszyli pod warunkiem, że testy wykazały, że użyty gaz:

-     został odpowiednio schłodzony,

-     został wystarczająco przefiltrowany,

-     jest wolny od wszelkich drażniących substancji lub gazów,

-     oraz że zwierzęta nie mogą zostać umieszczone w komorach do czasu, gdy stężenie tlenku węgla nie osiągnie przynajmniej 1 % objętości;

d)   wdychany gaz musi najpierw wywołać głębokie ogólne znieczulenie, a następnie spowodować pewną śmierć;

e)   zwierzęta muszą pozostać w komorze do czasu, gdy umrą.

5.    Poddanie działaniu chloroformu, trójchlorometanu

Poddanie działaniu chloroformu, trójchlorometanu może być stosowane do zabijania szynszyli pod warunkiem, że:

a)     komora, w której zwierzęta są poddawane działaniu gazu jest zaprojektowana, zbudowana i utrzymywana w taki sposób, aby uniknąć ranienia zwierząt i umożliwić ich pilnowanie;

b)     zwierzęta są wprowadzane do komory dopiero, gdy zawiera ona nasycony związek chloroformu, trójchlorometanu z powietrzem;

c)     wdychany gaz wywołuje najpierw głębokie ogólne znieczulenie, a następnie powoduje pewną śmierć;

d)     zwierzęta pozostają w komorze do czasu, gdy umrą.

6.    Poddanie działaniu dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla może być stosowany do zabijania zwierząt z rodzaju kun oraz szynszyli pod warunkiem, że:

a)     komora, w której zwierzęta są poddawane działaniu gazu, jest zaprojektowana, zbudowana i utrzymywana w taki sposób, aby uniknąć ranienia zwierząt i umożliwić ich pilnowanie;

b)     zwierzęta są wprowadzane do komory dopiero, gdy powietrze zawiera najwyższe możliwe stężenie dwutlenku węgla dostarczane przez źródło 100 % dwutlenku węgla;

c)     wdychany gaz wywołuje najpierw głębokie ogólne znieczulenie, a następnie powoduje pewną śmierć;

d)     zwierzęta pozostają w komorze do czasu, gdy umrą.

« Powrót do spisu newsów
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie