Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie
Przekaż 1% podatku, kliknij tutaj

Aktualności

« Powrót do spisu newsów

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE NASZEGO ODDZIAŁU TOZ. CO OSIĄGNĘLIŚMY W 2010r. ?

Dodany przez redakcję dnia 2.03.2011 o godzinie 22:43
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

za rok 2010

I. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką

 1. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla zwierząt TOZ wykonano 1371 zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów, z czego 1321 sterylizacji/kastracji w ramach kontraktu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miasto Szczecin. Około 35 zwierząt z tej grupy, to interwencje naszych inspektorów dotyczące kotów wolno żyjących na terenie gminy M. Szczecin. Pozostałe zabiegi sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów wykonane zostały na koszt własny Towarzystwa.

 2. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 119 zabiegów sterylizacji/kastracji kotów domowych (55 kocurów, 64 kotki), z czego 23 zabiegi objęły zwierzęta adoptowane ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, 8 zabiegów na podstawie pozytywnie przez zarząd rozpatrzonych podań opiekunów, 88 zabiegów objęło zwierzęta wydane do adopcji z oferty TOZ, 6 zabiegów dotyczyło zwierząt interwencyjnych spoza terenu gminy Szczecin. Zabiegi wykonano ze środków własnych TOZ.

 3. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 180 zabiegów sterylizacji/kastracji psów (61 psów, 119 suk), z czego 17 zabiegów wykonano u suk i psów adoptowanych ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, 124 zabiegi objęły zwierzęta wydane do adopcji z oferty TOZ, a 34 zabiegi wykonano na zwierzętach objętych działalnością interwencyjną, 5 zabiegów dotyczyło zwierząt właścicielskich na podstawie podań opiekunów pozytywnie rozpatrzonych przez zarząd. Zabiegi wykonano ze środków własnych TOZ.

 4. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano także 15 zabiegów kastracji/sterylizacji królików i 16 innych zabiegów chirurgicznych (szycie ran, usuwanie nowotworów, amputacje). Zabiegi wykonano ze środków własnych TOZ.

 5. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla zwierząt TOZ udzielono pomocy kotom wolno żyjącym w ramach 2054 wizy lekarsko-weterynaryjnych dla wolno żyjących kotów w potrzebie (po wypadku lub w chorobie), z czego 2000 wizyt w ramach kontraktu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miasto Szczecin. Pozostałe wizyty wolno żyjących kotów wykonane nieodpłatnie w liczbie 54, objęły zwierzęta spoza terenu Miasta Szczecin, lub z terenu Miasta Szczecin po wyczerpaniu limitu i wykonano je ze środków własnych TOZ.

 6. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 661 wizyt lekarsko-weterynaryjnych dla kotów domowych, z czego 605 wizyt objęło zwierzęta wydane do adopcji z oferty TOZ (wizyty przed i po adopcyjne), a 56 wizyt wykonano dla zwierząt objętych działalnością interwencyjną. Usługi wykonano ze środków własnych TOZ

 7. W ramach działalności nieodpłatnej Przychodni dla Zwierząt TOZ wykonano 962 wizyty lekarsko-weterynaryjne dla psów, z czego 842 wizyty objęły zwierzęta wydane do adopcji z oferty TOZ (wizyty przed i po adopcyjne), a 120 wizyt wykonano dla zwierząt objętych działalnością interwencyjną. Usługi wykonano ze środków własnych TOZ.

 8. Przejęto nieodpłatnie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie 162 psy na zasadzie tymczasowego zobowiązania adopcyjnego, z których 157 wydano do adopcji. Wśród zwierząt przejętych ze schroniska i przekazanych do adopcji 73 psy zostały adoptowane na terenie miasta Szczecin, 34 poza Szczecinem, 3 wyjechały na adopcję zagraniczną (zorganizowaną przez Canis Gratia e.V. i inne niemieckie organizacje). 2 psy zostały odnaleziony przez dotychczasowych opiekunów. 4 zostały poddane eutanazji ze względu na agresję, 2 padły. Opiekę nad zwierzętami sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 9. Przejęto nieodpłatnie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie 25 kotów na zasadzie tymczasowego zobowiązania adopcyjnego, z których 14 wydano do adopcji w kraju, 3 wyjechały na adopcję zagraniczną (zorganizowaną przez Canis Gratia e.V. i inne niemieckie organizacje), 1 uśpiono ze względów humanitarnych, a 7 padło. Opiekę nad zwierzętami sprawowano z wykorzystaniem środków własnych TOZ.

 10. Przejęto w formie zrzeczenia się praw przez dotychczasowego właściciela/opiekuna 45 psów i 15 kotów objętych działalnością interwencyjną, które otoczono opieką łącznie z pomocą lekarsko-weterynaryjną. Zwierzęta w okresie poszukiwania nowego domu przebywały w siedzibie TOZ, w domach tymczasowych, w hotelu i ośrodku szkoleniowym, z których 25 psów i 14 kotów wyadoptowano, 18 psów i jeden kot wyjechały na adopcję zagraniczną (zorganizowaną przez Canis Gratia e.V. i inne niemieckie organizacje), 3 zwierzęta musiały zostać poddane humanitarnej eutanazji. Koszty opieki sfinansowano ze środków własnych TOZ.

 11. Przejęto nieodpłatnie ze stacji kwarantanny w Sierakowie 30 psów, z których 19 wydano do adopcji w kraju, 8 wyjechało na adopcję zagraniczną (zorganizowaną przez Canis Gratia e.V. i inne niemieckie organizacje), a 3 zostały poddane eutanazji z przyczyn medycznych. Koszty opieki sfinansowano ze środków własnych TOZ.

 12. Przejęto nieodpłatnie ze stacji kwarantanny w Gryfinie 10 psów, z których 7 wydano do adopcji w kraju, 3 wyjechały na adopcję zagraniczną (zorganizowaną przez Canis Gratia e.V. i inne niemieckie organizacje). Koszty opieki sfinansowano ze środków własnych TOZ.

 13. Przejęto nieodpłatnie ze stacji kwarantanny w Białuniu 23 psy, z których 13 wydano do adopcji w kraju, 10 wyjechało na adopcję zagraniczną (zorganizowaną przez Canis Gratia e.V. i inne niemieckie organizacje). Koszty opieki sfinansowano ze środków własnych TOZ.

 14. Na prośbę niemieckiej organizacji przejęto nieodpłatnie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie 2 psy, które przebywały w domach tymczasowych TOZ a które wyjechały na adopcję zagraniczną. Koszty opieki sfinansowano ze środków własnych TOZ.

 15. Przejęto nieodpłatnie ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu 1 kota. Koszty opieki sfinansowano ze środków własnych TOZ.

 16. Pośredniczyliśmy w adopcji dwóch kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

 17. Przejęto opiekę nad 86 psami i 241 kotami doprowadzonymi do nas z ulicy z czego 59 psów i 222 koty wydano do adopcji, 19 psów i 19 kotów wyjechało na adopcję zagraniczną (zorganizowaną przez Canis Gratia e.V. i inne niemieckie organizacje), 6 wróciło do swoich prawowitych właścicieli, 1 uciekł i 3 zostały poddane humanitarnej eutanazji z przyczyn zdrowotnych.

 18. Podjęto działania na rzecz znalezienia nowego domu dla 25 małych zwierząt (gryzonie, gady, króliki i tchórzofretka), z czego 19 przebywało pod opieką TOZ w domach tymczasowych, a 6 u dotychczasowych właścicieli. Wszystkie zwierzęta znalazły nowe domy na terenie kraju.

 19. Za pośrednictwem działu adopcyjnego na naszej stronie internetowej podjęto działania na rzecz znalezienia nowego domu łącznie dla 642 psów i 422 kotów, z czego w okresie poszukiwania nowego domu 270 psów i 159 kotów przebywało pod opieką dotychczasowych właścicieli/opiekunów lub w prywatnych domach tymczasowych, 354 psy i 263 koty przebywały pod opieką TOZ (w siedzibie TOZ, domach tymczasowych TOZ, hotelu dla zwierząt i ośrodku szkoleniowym). Działania przeprowadzono z wykorzystaniem środków własnych

 20. Inspektorzy naszego oddziału interweniowali 824 razy w sprawach zaniedbywania zwierząt (psów, kotów i innych zwierząt: królików, żółwi, ptaków ozdobnych, ryb akwariowych). W tym 8 interwencji na prośbę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w związku z nieodebraniem psów przez ich właścicieli, a w jednym przypadku w związku z nieodebraniem innego zwierzęcia. Koszty prowadzonych działań interwencyjnych sfinansowano ze środków TOZ.

 21. 21.W ramach dostosowywania szczecińskich populacji wolno żyjących kotów do oczekiwanych standardów opieki (leczenie, sterylizacja, zgłaszanie przypadków okrucieństwa, utrzymanie czystości, poszanowanie dobra wspólnego, respektowanie zasad wspólnoty) przekazano nieodpłatnie opiekunom 42 oznakowane budki dla kotów. 37 budek sfinansowano ze środków własnych TOZ, a 5 budek zostało przekazanych przez prywatnych sponsorów.

 22. W ramach działalności interwencyjnej wspomagania w opiece opiekunów populacji wolno żyjących kotów wydano ok. 2200 puszek, 40 kg suchej karmy dla kotów, 70 kg suchej karmy dla psów, 40 puszek karmy dla psów, 15 kg kaszy i 30 kg makaronu. Karmę zakupiono w większości ze środków własnych TOZ, częściowo pochodziła ona także z darowizn. W tym czasie odbyło się także 12 spotkań społecznych opiekunów kotów wolno żyjących (jedno spotkanie miesięcznie, średnia obecność 22 osoby na każdym spotkaniu).

 23. W ramach zapobiegania porzuceniom żółwi czerwonolicych do przypadkowych zbiorników wodnych w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, należącym do ZUT , dzięki pomocy i zaangażowaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pogłębiono istniejący na terenie ośrodka zabytkowy staw. Udało się ogrodzić staw by żółwie były w nim bezpieczne i aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla naszych rodzimych gatunków, rozprzestrzeniając się w sposób niekontrolowany. Okorowywanie bali drewnianych przekazanych nam z Lasów Miejskich Szczecina, które niedługo potem stały się ogrodzeniem stawu, nie zostanie zapomniane przez wolontariuszy naszej organizacji. Finał starań nas wszystkich nadszedł 15 maja 2010r. Na pierwsze w tym roku wodowanie stawiło się 17 żółwi czerwonolicych i jeden żółtolicy. Trafiły do nas od świadomych ich potrzeb właścicieli, ale także znalezione, zabrane z placówek oświatowych i restauracji. Dzień ten dla żółwi stał się pierwszym radosnym dniem wolności. Poza naszymi lokalnymi potrzebami rozwiązaliśmy tez jeden problem warszawski, 12 letnia żółwica przyjechała dziś ze swoim właścicielem pociągiem by zobaczyć jak wygląda wolność. Teraz będzie towarzyszką 17 innych żółwi, które właśnie rozpoczęły nowe życie. Żółwie w stawie będą teraz wiodły życie bliskie wymaganiom gatunku. Nie będą dokarmiane przez ludzi. Zatroszczymy się tylko o właściwe zarybienie stawu i dodatkowe wprowadzenie roślinności, by ich żywa stołówka była urozmaicona. Zamiast żarówki nad głową będzie im teraz świeciło Słońce. Do końca sierpnia 2010 zwodowaliśmy na wolność 33 żółwie.

II.     Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt- działalność edukacyjna

 1. Przeprowadzono 225 prelekcji na temat humanitarnego traktowania zwierząt, w przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli na terenie Szczecina. Działalność edukacyjną zrealizowano w ramach projektu „Szczecińska sieć edukacji na rzecz środowiska”, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których beneficjentem jest Miasto Szczecin a TOZ O/Szczecin jest jednym z trzech partnerów projektu.

 2. Przeprowadzono 2 szkolenia dla kandydatów na inspektorów interweniujących w sprawach zaniedbania i znęcania się nad zwierzętami.

 3. Przeprowadzono 2 akcje adopcyjne z udziałem wolontariuszy: 14 lutego – „Walentynkowa sobota adopcyjna” podczas której zaadoptowanych zostało14 psów oraz 9 kotów , 10 października – „Świąteczna niedziela adopcyjna” w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt” podczas której nowy dom znalazło 10 psów.

 4. Przeprowadzono akcje promocji działań organizacji i aktywnego wolontariatu: "Akcja wyprowadzania psów ze schroniska, czyli pomagamy jego podopiecznym" - w sobotę 10 kwietnia przeprowadzono akcję wyprowadzania psów ze szczecińskiego schroniska dla zwierząt, aby wykonać im zdjęcia, poznać ich charaktery oraz zrobić oferty adopcyjne, a tym samym zwiększyć ich szansę na znalezienie nowego domu. Cała akcja, którą uważamy za bardzo udaną trwała od dziewiątej i zakończyła się tuż przed godziną szesnastą. Wyprowadziliśmy 80 psów, z których część nie opuszczała swoich boksów, co najmniej od dwóch lat. Każdemu zrobiliśmy piękne zdjęcia, teraz jesteśmy też w stanie powiedzieć parę słów o ich charakterze, co z pewnością ułatwi przyszłe adopcje. Oferty były stopniowo umieszczane na naszej stronie internetowej oraz na różnych portalach ogłoszeniowych, nowe zdjęcia pojawiły się również na stronie schroniska. Wiemy, że nasze działania pomogły schroniskowym psom znaleźć nowe domy i zmniejszyła się ich liczba w tym miejscu; Zachęceni efektami pierwszego koncertu, który odbył się w 2009r., po raz kolejny postanowiliśmy we współpracy z Klubem Kontrasty i znanymi szczecińskimi zespołami muzycznymi zorganizować II Koncert Charytatywny" w trakcie koncertu były zbierane datki oraz dary dla zwierząt (koce, miski, smycze, obroże, karma, itp.); w ramach akcji „ Paczka dla zwierzaczka, czyli Mikołajki dla Zwierząt” do której po naszym Apelu zgłosiło swój udział ponad 80 koordynatorów akcji przeprowadzanych w szkołach, na uczelniach czy w miejscu pracy – 4 grudnia dzięki aktywności naszych darczyńców pozyskaliśmy ponad 2 tony karmy dla zwierząt, naszych psów i kotów. Szybko zagospodarowaliśmy część darów, tak aby jak najprędzej trafiły tam gdzie potrzeby są największe. Około 300 kg karmy rozdaliśmy społecznym opiekunom populacji wolno żyjących kotów. Na nasza akcję odpowiedzieli także Ci, którzy zebrali pieniądze i przekazali je nam na potrzeby związane z opieką nad naszymi zwierzętami. Przeznaczyliśmy je na potrzeby związane z hotelowaniem zwierząt, które zabieramy ze schroniska - darczyńcy przynieśli nam ponad 1000 zł; Akcja Vip-y zwierzakom - z okazji Świąt Bożego Narodzenia poprosiliśmy znane osobistości o pomoc dla naszych podopiecznych - zebraliśmy wiele fantów, które wystawiliśmy na aukcję Allegro - aukcja przyniosła ponad 1800 zł które przeznaczyliśmy na pomoc bezdomnym zwierzętom.

 5. Zorganizowano obchody Światowego Tygodnia Zwierząt:

 • W dniach od 4 do 31 października w naszym Biurze przyjmowane były zapisy na promocyjne sterylizacje zwierząt;

 • 4 października ruszyła X edycja ekologicznego konkursu dla młodzieży: "Maraton makulaturowy - zamieniamy papier na leki", z którego dochód corocznie przeznaczany jest na leczenie bezdomnych zwierząt;

 • przeprowadziliśmy Akcję "Podarunek dla potrzebujących zwierząt" podczas której w szkołach i przedszkolach zorganizowano zbiórki żywności dla zwierząt - akcją objęliśmy bezdomne koty żyjące na naszych osiedlach i działkach oraz żyjące w biedzie psy - bytujące na działkach, czy w bardzo ubogich rodzinach i czekające na adopcję w naszych domach tymczasowych;

 • zainicjowaliśmy akcję "Pomóżmy psom przetrwać zimę" w trakcie której prosimy mieszkańców Szczecina o budy dla psów - rozdajemy je najbardziej pokrzywdzonym i potrzebującym psiakom;

 • namawialiśmy do stałej Akcji "Bezpłatnego czipowania psów", by zawsze, kiedy nasz przyjaciel się zgubi mógł się odnaleźć. Bezpłatnie czipujemy każdego psa już od 4 miesiąca życia - każdego dnia w godz. 9-17;

 • reaktywowano Akcję "Psia kupa nie psia wina" rozdając ulotki i bezpłatne zestawy higieniczne do sprzątania psich. Patronatem był Urząd Miejski w Szczecinie;

 • przeprowadzono kurs dla inspektorów TOZ;

 • zorganizowano "Psią Niedzielę Adopcyjną" ;

 • na rzecz pomocy zwierzakom zorganizowano "Koncert Charytatywny- Artyści zwierzętom"

 1. Kontynuowano wydawanie EKO-ZOO Kalendarium, publikując 1 numer periodyczny 50 oraz 2 numery specjalne „Wolontariat" i "Domy tymczasowe". Wydawnictwo sfinansowano w ramach projektu „Szczecińska sieć edukacji na rzecz środowiska”, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których beneficjentem jest Miasto Szczecin, a TOZ O/Szczecin jest jednym z trzech partnerów projektu.

 2. Z końcem kwietnia zakończono IX edycję konkursu „Maraton makulaturowy zamieniamy papier na leki”. Zebrano ponad 69 ton makulatury. Dochód ze sprzedaży makulatury przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu leków wykorzystywanych w nieodpłatnej działalności Lecznicy. Nagrodę konkursową ufundowano w ramach projektu „Szczecińska sieć edukacji na rzecz środowiska”, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których beneficjentem jest Miasto Szczecin, a TOZ O/Szczecin jest jednym z trzech partnerów projektu.

III. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego

 1. Podczas prowadzonych działań interwencyjnych ujawniono 5 przespstw przeciwko zwierzętom, lub okoliczności mogących świadczyć o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z czego 3 przeciwko psom i 2 przeciwko kotom). Złożono 5 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub jego podejrzeniu.

 2. Złożono 1 zawiadomienie w randze wykroczenia (zaniedbanie w opiece nad psem).

 3. Przedstawicielka organizacji brała udział w 6 posiedzeniach lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Na posiedzeniach zostało ocenionych 20 wniosków, a do każdego z nich została wydana pisemna opinia.

« Powrót do spisu newsów
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.

Chcielibyśmy zapisać na Twoim komputerze anonimowy plik cookie, który pozwoli nam zliczać Twoje odwiedziny na stronie.
Czy wyrażasz na to zgodę?

Więcej o plikach cookie